Denetim Kurulu

Bilal ARABACIOĞLU

Sakarya Tic. ve San. Odası

Denetim Kurulu Üyesi

Güray ÇALIŞKAN

Doğu Marmara MOBSİAD

Denetim Kurulu Üyesi