Haber Detayı

KAMOSB Son Durumu

OSB’nin Bakanlıkça onaylanan Parselasyon Planlarında yer alan 531.361,47 m2 yüzölçümlü 42 sanayi parselinden; 512.368,81 m2 yüzölçümlü 40 sanayi parseli, Mobilya sektöründe üretim yapan 30 katılımcıya tahsis edilmiş olup, OSB uhdesinde 18.992,66 m2 yüzölçümlü 2 boş parsel bulunmaktadır.

OSB’nin,  Alt Yapı İşleri kapsamında;

Betonarme Dere Geçiş Menfezleri Yapımı İşi, Menfez Giriş Ağız Yapıları ve Su toplama Havuzları ile birlikte tamamlanmış olup kesin kabulü yapılmıştır. 

Yol Altyapısı Yapımı İşi, tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.

Muhtelif Yüksekliklerde B.A İstinat Duvarları Yapılması  İşi  1. ve  2. Etapları tamamlanmış olup, 1. Etabın kesin kabulü, 2. Etabın geçici kabulü yapılmıştır.    

Geçici Havai ENH Hatları Yapım İşi tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. 

Yol Altyapısı tamamlanan Bölge içi Yolları ile Bağlantı Yolu üzerine,  Alttemel Altı Dolgusu ve Alttemel Yapılması İşi tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. 

Bölge Giriş Yolu kenarları ile Sanayi Parsellerinin bölge yollarına bakan cephelerine; Muhtelif Yüksekliklerde B.A İstinat Duvarları Yapılması 3. Etap İşleri ile Çeşitli Arazi Düzenleme İşlerine devam edilmektedir.

Bölgemizin İçme ve Kullanma Suyu Şebeke-Depo İnşaatı (Etap 1) İşi yapımına devam edilmektedir.

OSB’de Arsa Tahsisi Yapılan Katılımcılara, kuracakları tesisler için 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren Yapı İnşa Ruhsatları verilmeye başlanılmış olup, yapı inşa ruhsatı alan 3 (üç) firmadan, Ekşioğlu Mobilya Tasarım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından başlanılan tesis üretim aşamasında olup, Çalışkan Mobilya Dek.Tic.Ltd.Şti. tarafından başlanılan tesis inşaatı yapımına devam edilmektedir. Ayrıca, Müdürlüğümüze avan proje sunan 11 firmadan, 8 firma tarafından başlanılan Temel hafriyat çalışmalarına devam edilmektedir.  


OSB tamamlandığında yaklaşık 2.500 kişiye istihdam sağlanacaktır.

KAMOSB'nin havadan çekilen görüntüsünü izlemek için tıklayınız...