Duyuru Detayı

TÜBİTAK Ücretsiz Eğitim Duyurusu

TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “UFUK 2020 KOBİ Aracı, Proje Atölyesi ile KOBİ’lerin İnovasyon Potansiyelinin Geliştirilmesine Destek” projesi çerçevesinde Avrupa Birliği’nin en büyük bütçeli destek programı olan Ufuk2020 (Horizon2020 – H2020) programının KOBİ’lere yönelik destek alt-programı olan KOBİ Aracı (SME Instrument) programına başvuru yapmak isteyen AB KOBİ tanımına göre KOBİ sınıfına giren inovatif işletmelere yönelik bir eğitim kampı düzenlenecektir. Eğitimin amacı, AB Ufuk 2020 KOBİ Aracı programına yönelik uygulamalı eğitim verilerek KOBİ'lerin proje taslaklarının olgunlaştırılması ve eğitim süresi içerisinde iş planlarının eğitmenlerle oluşturularak programa Fizibilite Desteği (Faz-1) için resmi başvurunun gerçekleştirilmesidir. Eğitime katılım ücretsiz olup 8 günlük eğitim kampı formatında düzenlenecektir. Eğitime katılım ücretsiz olup, kontenjan 30 KOBİ olarak belirlenmiştir. KOBİ başına 1 temsilcinin katılım hakkı bulunmaktadır. Eğitimlere katılımcılarının eğitim programının asgari %75’ine iştirak etmeleri halinde MARKA ve TÜBİTAK MARTEK logolu “Eğitim Katılım Belgesi” verilecektir. Katılmak isteyenlerin [email protected] e-posta adresine katılım taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

 • AB KOBİ tanımı: Personel sayısı 250’den daha az olan ve yıllık cirosu € 50 milyon’dan düşük veya yıllık bilanço toplamı € 43 milyon’dan düşük olan işletmeler (bağlı/ortak şirket olma vb. tüm detaylar için http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en)
 • Ufuk2020 Programı: Avrupa 2020 stratejisinin 7 sancak gemisi inisiyatifinden biri olan İnovasyon Birliği kapsamında Avrupa genelinde araştırma ve yenilik temelinde kalkınmanın sağlanması için geliştirilmiş bir destek programıdır. Programın üç temel önceliği, Bilimde Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Sorunlardır. Program, AB'nin 2014 – 2020 mali döneminde gerçekleştirilecek olup toplam € 80 milyar'lık bir bütçeye sahiptir. Program, Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programının devamı niteliğinde olmakla beraber uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması ve kapsamı bakımında bazı yenilikler de getirmektedir. Ufuk2020 programının Türkiye koordinatörü olan kuruluş, TÜBİTAK’tır.
 • Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Alt-Programı: Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument), temel olarak inovatif bir fikrin oluşturulması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi üzerine AB tarafından geliştirilmiş aşamalı bir destek programıdır. KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. KOBİ Aracı 3 aşamadan oluşan bir destek programıdır. Birinci aşamasını “Kavram ve Fizibilite Değerlendirme Desteği” oluşturmaktadır. KOBİ’lerin inovatif fikirlerinin sınanmasına yönelik teknolojik ve ekonomik fizibilite amaçlı analiz, pazar araştırması, strateji ve risk değerlendirme gibi çalışmaların finansmanı için ilk aşamada firma başına azami € 50 bin destek sağlanmaktadır. Söz konusu destek için 10 sayfalık bir iş planı hazırlanarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Eğitim programı sonunda KOBİ’lerin iş planlarını hazırlayarak ilk aşama desteği için başvuru gerçekleştirmeleri beklenmektedir. İkinci aşamaya geçen firmalara AB tarafından € 500 bin ila € 2,5 milyon aralığında destek verilebilmektedir. İkinci aşamaya geçen firmalara TÜBİTAK tarafından ücretsiz koçluk hizmeti de sunulmaktadır. Üçüncü aşamada ise işletmelere girişim hızlandırma, eğitim desteği, koçluk ve girişim sermayesi ağlarına erişim gibi imkanlar sağlanmaktadır.
 • Ufuk2020 Programına katılımı teşvik için TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler ve ödüller: https://h2020.org.tr/tr/destek-ve-oduller

Başvurular için son tarih: 14 Aralık 2018, Cuma

Duyuru: https://twitter.com/Tubitak_Martek/status/1072399517767659520

Katılım bildirimlerinin iletileceği e-posta adresi: [email protected]

Kimler başvurabilir?

 • Doğu Marmara Bölgesi’nde yerleşik İngilizce yetkinliği bulunan her sektörden yenilikçi KOBİ temsilcileri başvuruda bulunabilirler. Avrupa Komisyonu, KOBİ sınıflandırmasında yukarıda AB KOBİ Tanımını (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en) referans almakta olup Türkiye’de KOBİ statüsünün üzerinde yer alan (Büyük Ölçekli) pek çok işletme AB KOBİ Tanımına göre KOBİ statüsüne girmektedir.
 • KOBİ Aracına sunulacak projelerin en az TRL 6 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi) değerinde olması gerekmektedir. Bir diğer deyişle proje sunarken Başvuru Sahibinin elinde fikir aşamasından ziyade prototipi oluşturulmuş veya buna yakın bir seviyedeki bir proje önerisinin olması beklenmektedir. TRL 6 değerinde olan bir projenin teknoloji doğrulaması aşamasında olduğu genel olarak ifade edilebilmektedir. Örnek olarak, başarı ile tamamlanmış olan TEYDEB projelerinin TRL 6 değerinde olduğu söylenebilir. Bu sebeple başvurularda Teknolojik Olgunluk Durumu katılımcı başvurularının değerlendirmelerinde belirleyici bir etken olacaktır.

Eğitim Kampı hakkında

Etkinliğin tarihleri

17 – 24 Aralık 2018

Etkinliğin yeri

TÜBİTAK Marmara Teknokent, Gebze, Kocaeli

(Ulaşım için: http://marmarateknokent.tubitak.gov.tr/Iletisim)

Etkinliğin programı

1. Gün: 17/12/2018

Tanışma

 • Beklentiler/Önyargılar/Kaygılar
 • Grup dinamiği
 • AB Horizon KOBİ Aracı Programı Tanıtımı
 • AB Program Beklentileri
 • Proje örnekleri

2. Gün: 18/12/2018

KOBİ Aracı Faz 1 temel prensipler ve uygunluk analizi 

 • Proje grup çalışmaları
 • Adım adım başvuru I – Hazırlık

3. Gün: 19/12/2018

KOBİ Aracı Faz 1 – MÜKEMMELİYET

 • Sorun ve çözüm
 • Yaklaşım
 • Adım adım başvuru II

4. Gün: 20/12/2018

KOBİ Aracı Faz 1 – ETKİ

 • Pazara erişim
 • İş modeli
 • Finansman
 • Fikri mülkiyet
 • Adım adım başvuru III

5. Gün: 21/12/2018

KOBİ Aracı faz I – UYGULAMA

 • Takım
 • Fizibilite ve analiz
 • İş planı İş paketleri
 • Adım adım başvuru IV

6. Gün: 22/12/2018

KOBİ aracı Faz I – Bölüm 4 – 5

 • Proje son hazırlık, sunum ve geri bildirimler

7. Gün: 23/12/2018

Projeler üzerinde son gözden geçirmeler

8. Gün: 24/12/2018

Projeler üzerinde son gözden geçirmeler

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Fatıma Büşra Öndeş

Tel: (530) 151 06 09

e-posta: [email protected]