Duyuru Detayı

Paydaş Analiz Anketi Duyurusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi kurulmuş olup, Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen bu alanlara yönelik nitelikli iş gücünün hazırlanması için stratejiler geliştirilmesi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 2017 yılı sonuna kadar nitelikli işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması çalışması gerçekleştirilecektir.  

 

Bu çalışmanın bir bileşeni olarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” içerisinde firmaların faaliyet alanı, bulunduğu il, çalışan sayısına göre büyüklüğü gibi tanımlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik sorular ile firmalarda en fazla çalışan bulunan 3 meslek grubuna ilişkin becerilerin belirlenmesine ve firmaların temininde en fazla güçlük çektiği 3 meslek grubunda aranılan niteliklere ilişkin sorular yer almaktadır. Buna göre, anket sonucunda gelen geri bildirimlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirtilen ihtiyaçların giderilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilecektir.

 

Bu kapsamda, firmanızın yetkin kişisi tarafından doldurulması gereken http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr anket linkine ulaşabilirsiniz.

Katılımcılarımıza duyurulur.