Duyuru Detayı

Duyuru

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile değişik 6948 sayılı "Sanayi Sicil Kanunu"nun 2.maddesinde; "Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır." hükmü yer almaktadır. Buna göre;

Söz konusu sanayi sicil ön kayıt işleminin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden (bams@sanayi.gov.tr) yapılması için çalışmalar devam ettiğinden, elektronik sistem devreye girinceye kadar sanayi sicil ön kayıt yazısı almak isteyen sanayicilerin Sakarya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Katılımcıların bilgilerine sunulur.